Privacy

Gegevensbescherming

Daimler dankt u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming wordt bij ons groot geschreven en wij willen graag dat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Hier houden wij bij onze zakelijke processen rekening mee. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd, volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevenbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd. Ons beleid betreffende gegevensbescherming richt zich voor het overige naar de voor Daimler geldende richtlijn betreffende gegevensbescherming.

Daimler Richtlijn betreffende gegevensbescherming

Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is.

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard o.a. informatie op over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum van het bezoek en, om veiligheidsredenen - bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites te herkennen - en voor een periode van zeven dagen, het IP-adres dat aan u is toegewezen door uw Internet Service Provider. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgerelateerde gegevens alleen opgeslagen, als u ons dit zelf aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of het afsluiten van een overeenkomst.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, klantenbeheer, productenquêtes en marketing, uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang.

Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agenturen en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hierover eventueel vragen te stellen. Uiteraard is uw deelname aan dergelijke acties vrijwillig. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u ons dit op elk gewenst moment meedelen, zodat wij uw gegevens desgewenst blokkeren. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Export controle maatregelen

Mercedes-Benz Nederland B.V. is onderdeel van een wereldwijd opererend concern (Daimler A.G.) en houdt zich bezig met internationale handel waarbij geleverd wordt aan klanten over de hele wereld. In het kader van onze algemene zakelijke transacties en bedrijfsvoering voeren wij export controle maatregelen uit ten aanzien van alle partijen met wie wij, direct dan wel indirect, zaken doen, en/of ten aanzien van partijen die (eind)gebruiker van onze producten of diensten zijn zoals klanten, eindgebruikers, begunstigden, agenten, dealers, zakenpartners, licentiehouders, consultants, sollicitanten, medewerkers etc.

Deze export controle maatregelen zijn gebaseerd op toepasselijke regelgeving van de VN, de EU, de VS en andere landen of internationale organisaties. Teneinde aan de voornoemde regelgeving te voldoen controleren en verifiëren wij regelmatig relevante bedrijfsgegevens, inclusief persoonsgegevens, met algemeen toegankelijke (internationale) sanctielijsten van voornoemde organisaties of landen. Mercedes-Benz Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sanctielijsten.

Nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op nieuwsbrieven. De gegevens, die worden aangegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt, wanneer u niet akkoord gaat met een verdergaand gebruik. U kunt het abonnement op ieder gewenst moment opzeggen via de in de nieuwsbrief aangegeven afmeldmogelijkheid.

Centrale toegangservice van Daimler AG

Met de centrale toegangservice van Daimler AG kunt u zich bij alle op deze service aangesloten websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken aanmelden. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangservice van Daimler AG vindt u hieronder:

1-This central Daimler AG access service enables you to create a single user account to log in to all websites and applications of the Daimler Group and its brands that are linked to this service. Having a user account and password provides you with personalized access to the relevant websites and applications.

2-Daimler AG uses the data provided at the time of registration solely for the purpose of providing the central access service. If you log in to a linked website or application using this user account, the department in the Daimler Group that offers this website or application will get access to any registration data collected. You can also set up a separate user account for a linked website or application. In this case, two separate registrations will be created.

2-In order to protect your user account, you must select a password that meets the following requirements:

a: Minimum length of eight characters

b: Fulfills at least three of the following criteria:

- Contains uppercase letters

- Contains lowercase letters

- Contains at least one number

- Contains at least one special character

Do not use a password that consists only of one or more words that can be found in a dictionary plus numbers. Change your password regularly and do not share it with anyone. You can change your password at any time using your user account settings. You are responsible for keeping your password secure. Daimler AG accepts no liability for the consequences of failing to comply with these password rules.

When using the central access service, we strongly recommend that you use the measures available to protect your end-device against misuse by third parties (e.g. password, unlock pattern, etc.)

4-Your user name is the email address and/or cellphone number you gave at the time of registration. All the information you need to use your account will be sent to this email address or cellphone number. You can specify a different email address and/or cellphone number as your user name at any time in the user account settings.

5-This access service gives you the option of using an existing social media account for registration and login. When registering, your data from the social media account can be used to automatically populate your registration form. The data will be transferred only if you previously granted the Daimler AG access service access to certain data from your social network profile. The access service copies the data shown in the registration window and your identification number from the social network. After completing the registration, you can simplify the login process by clicking on the 'Login via social network' button. If you are already logged in to the social network, the authentication information is copied from the social network and no further action is necessary. Please note that when using the registration or login via social media function, the provider of the social network in question will be able to see that you have registered with the Daimler access service and that individual logins have been carried out. You can find further information on this in the data protection policy of the social network provider concerned. Daimler AG accepts no responsibility for the functionality or the potential evaluation of data by third party websites.

6-You can delete your user account at any time. Please note: once the user account is deleted, the personalized use of linked websites and applications is no longer possible.

Social plug-ins

Daimler gebruikt zogenaamde social plug-ins (hieronder knoppen genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Bij uw bezoek aan onze website zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst activeren door te klikken. De knop blijft actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen

Na de activering wordt er een directe verbinding gemaakt met de server van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd. Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk al gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Het bezoek aan andere Daimler-websites kan een sociaal netwerk niet plaatsen, voordat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u zich eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken, evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privacy staan vermeld in de informatie over de gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.

Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen

Analyse van gebruiksgegevens

Om voorkeuren van bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij Adobe Omniture producten. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren.

Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out). Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen kan worden toegepast voor de browser, van waaruit hij is ingesteld,. Als u de cookies verwijdert of een andere browser of andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Veiligheid

Daimler implementeert technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om uw gegevens, die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang van onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd om bij te blijven met de technologische ontwikkeling.

Recht op informatie

Daimler of de hiervoor optredende verantwoordelijke instantie, deelt u op aanvraag, indien mogelijk schriftelijk, volgens het geldende recht mee of en welke persoonlijke gegevens bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, bieden wij u tevens de mogelijkheid om de gegevens zelf in te zien en indien gewenst te verwijderen of te wijzigen. Indien er ondanks onze inspanningen om correcte en actuele gegevens te garanderen, foutieve informatie mocht zijn opgeslagen, dan zullen wij deze na uw aanvraag verbeteren.

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming, die u met zijn team ter beschikking staat. U kunt tevens contact met hem opnemen als u informatie wenst, opmerkingen of klachten heeft.

Concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming

Dr. Joachim Rieß

Daimler AG

HPC 0518

D-70546 Stuttgart

Duitsland

Inzage en correctie

Ons bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1028393. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:

Mercedes-Benz Nederland BV

Afdeling CRM

Postbus 2088

3500 GB Utrecht